مناسب برای شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ

امکانات

کاملا تحت وب؛ برای استفاده از این سامانه، نیاز به نصب هیچگونه نرم افزار جانبی وجود ندارد
امکان استفاده کاربران بصورت همزمان
دارای محیط کاملا فارسی
مشاهده وضعیت کلی فعالیت‌ها به محض ورود به نرم افزار
امکان فیلتر فعالیت‌ها بر اساس مشتری، نوع فعالیت، مسئول، پروژه و فاز
قابلیت تعیین سطوح دسترسی برای کاربران در دو سطح نرم افزار و پروژه
امکان پیوست فایل به تعداد نامحدود برای هر فعالیت
ارسال شرح تمام فعالیت‌های انجام گرفته در سیستم مدیریت پروژه (اعم از ایجاد فعالیت جدید، ثبت گزارش، پیوست فایل و ...) از طریق ایمیل به مدیر پروژه و اعضایی که در یک پروژه همکار هستند
امکان جستجو در فعالیت‌ها، گزارشات و ...
نمایش نمودار گانت
امکان تخصیص تعداد ساعات مورد نیاز برای انجام فعالیت
امکان ثبت زمان صرف شده برای انجام فعالیت بصورت خودکار (Time Tracking)
امکان مشاهده زمان صرف شده برای هر پروژه
مشاهده وضعیت پروژه‌های مختلف با گزارشات نموداری
امکان فعال و یا غیر فعال سازی بخش‌های مختلف (اعم از ماژول ارسال ایمیل، گانت چارت و ...) از طریق بخش تنظیمات توسط مدیر سامانه
امکان ذخیره فعالیت‌ها با فرمت اکسل
امکان تایید و یا رد فعالیت‌های انجام گرفته کاربران توسط مدیر پروژه
امکان ارسال و دریافت پیام کوتاه
امکان ثبت وضعیت پیشرفت فعالیت از طریق پیام کوتاه
یادآوری انجام فعالیت‌ها بصورت خودکار از طریق پیام کوتاه و ایمیل
امکان نمایش اطلاعیه به کاربران
مدیریت درخواست‌های مشتریان

درخواست دمو

مشتریان