مناسب برای شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ

با کنترل دقیق فعالیت‌ها و زمانبندی‌های مربوط به هر پروژه، ضمن صرفه جویی در هزینه‌ها رضایت مشتریان خود را جلب نمایید.

امکانات
مدیریت کاربران
تعیین سطوح دسترسی کاربران
امکان تخصیص کاربران با سطوح دسترسی مختلف به هر پروژه
امکان تعیین اولویت برای هر فعالیت
امکان تعیین تاریخ شروع و مهلت برای انجام هر فعالیت
امکان تخصیص تعداد ساعت مورد نیاز برای انجام هر فعالیت
امکان ثبت گزارشات مربوط به هر فعالیت
امکان پیوست فایل به تعداد نامحدود برای هر فعالیت
امکان جستجو در فعالیت‌ها، گزارشات و ...
مشاهده فعالیت‌های مربوط به هر پروژه به طور مجزا
مشاهده فعالیت‌ها به تفکیک کاربر
امکان تهیه نسخه چاپی از فعالیت‌ها
امکان ثبت زمان صرف شده برای هر فعالیت (Time Tracking)
امکان مشاهده زمان صرف شده برای هر پروژه
تایید دومرحله‌ای فعالیت‌ها
مشاهده نمودار گانت
ارسال رخدادهای جدید از طریق ایمیل
مشاهده وضعیت پیشرفت پروژه‌ها بصورت نموداری
امکان انتقال اطلاعات به فایل اکسل
گزارش عملکرد روزانه کاربران
امکان ثبت اطلاعیه توسط مدیر و نمایش به کاربران
امکان ثبت فعالیت‌ها از فایل اکسل
امکان ثبت میزان پیشرفت و گزارشات از طریق پیام کوتاه
امکان ارسال پیام کوتاه
گزارش عملکرد کاربران
ارسال پیامک اطلاع رسانی همزمان با ایجاد فعالیت
مدیریت مشتریان
مدیریت موضوعات فعالیت‌ها
نمایش رخدادهای اخیر به کاربران
مدیریت فازهای پروژه
تقویم هفتگی و ماهانه
...

جهت سفارش نرم افزار با ایمیل   info@asan-pm.com   و یا شماره تلفن   ۲۴۱۳ ۱۲۳ ۰۹۱۵   تماس حاصل فرمایید.